Stipendit

  HAKUAIKA 1.8.-31.10.2021

  Hiitola-säätiö jakaa stipendejä valmistumassa oleville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaville opiskelijoille. Stipendiä voi hakea henkilö, jonka opiskelu on loppuvaiheessa ja joka valmistuu hakuvuoden aikana ja jonka vanhempi tai esivanhempi on ollut kirjoilla Hiitolassa vuonna 1939. Stipendi maksetaan hakijan valmistuttua, kun hän on toimittanut tutkintotodistuksen Hiitola-säätiölle


  Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajalle myönnetään stipendinä 250 € ja tiedekorkeakoulun jatkotutkinnon suorittajalle (väitöskirja) 500 €. Hiitolaisuutta tai karjalaisuutta koskeva lopputyö voi kaksinkertaistaa stipendin loppusumman.


  Stipendihakemuksessa tulee olla vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenevät hakijan:
  • henkilötiedot
  • opintojen suuntaus ja vaihe (valmistumisajankohta)
  • mahdollinen jäsenyys hiitolaisessa järjestössä
  • pankkiyhteys
  • virkatodistus sukujuurista
  • vapaamuotoinen selvitys sukujuurista henkilötietoineen Hiitolassa sekä

  • alla mainittu kirjoitelma

  • abstrakti lopputyöstä, jos hakee korotettua stipendiä

  Stipendinsaajalta edellytetään vapaamuotoista Hiitolaa tai hiitolaisuutta käsittelevää kirjoitelmaa, joka voidaan julkaista Hiitola-nettisivujen näkökulmia palstalla. Kirjoitelman pituus n. 300-500 sanaa. Aiheesta toivotaan persoonallisia ja erilaisia lähestymistapoja.

  Stipendien hakuaika on 1.8 - 31.10.2021. Huomioon otetaan postitse tai sähköpostitse hakuaikana toimitetut hakemukset. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään. Postiosoite: Raimo Hannukainen, Hiitola-säätiö, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo
  Hakemuksiin liittyviin tiedusteluihin vastaa Hiitola-säätiön asiamies Raimo Hannukainen saatio@hiitola.fi  Puhelimitse ei ole mahdollista vastata tiedusteluihin.
  Stipendinsaajille ilmoitetaan päätöksestä.