Ajankohtaista

  Hiitolan Pitäjäseura ry:n kevätkokous  la 27.3.2021 klo 13

  Hiitolan Pitäjäseuran kevätkokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Kokoontumisrajoitukset eivät nyt kuitenkaan salli yli 6 hengen kokoontumisia. Tästä syystä sääntömääräinen kevätkokous järjestetään etänä, TEAMS- yhteyden välityksellä la. 27.3.klo 13.

   

  Yhteys avataan klo 12.40 alkaen.  Seuraavan linkin kautta pääsee osallistumaan kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjZmI1ODAtYmVhNC00YmU2LTg4YWMtOTFlZDI3MjEwMjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297759401-0ff9-42fb-8eae-9163e29d19bf%22%2c%22Oid%22%3a%228097cd4d-afde-4d1b-8634-cac4e6db63e0%22%7d

  Esityslista

  1§   Kokouksen avaus. Seuran puh.joht. Raija Laaksonen

  2§   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

  3§   Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä.

  4§   Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

  5§   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen 8§ mukaisesti 14 vrk ennen kokousta. Satakunnan Kansa, Karjala ja Kurkijokelainen lehdissä. Lisäksi  seuran kotisivuilla, fb sivuilla  ja sähköpostin välitylsellä.  Etäkokoukseen osallistui …............seuran jäsentä ...................muut

  6§   Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  Työjärjestys on laadittu Hiitolan Pitäjäseura ry sääntöjen 9§ mukaisena.

  7§   Esitetään yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2020

  Kokoukseen osallistuville on jaettu seuran vuosikertomus. Nähtävänä myös kotisivuilla.

  -seuran pj

   8§   Esitetään yhdistyksen tilit ja  toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös

  vuodelta  2020   

  -rahastonhoitaja Pertti Vartio 

  -kokouksen pj.   toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös 

   9§   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

   10§   Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.        

  11§   Käsitellään asiat,  jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 21 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.       

  12§   Kokouksen päättäminen.

  ----------

  Hiitolan Pitäjäseura ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

  Seuran 53. toimintavuosi

  Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto, Karjalan Liiton Satakunnan piiri ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liittoon.

  Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Hiitolan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Hiitolan historiaan liittyviä kulttuuriarvoja, ja muuten vaalia kotiseudun muistoa ja perinnettä.

  Hallitus. Puheenjohtaja Laaksonen Raija, varapuheenjohtaja Lind Jorma, sihteeri Lankinen Tiina, rahastonhoitaja Vartio Pertti.

  Muut hallituksen jäsenet, Jakonen Olavi, Ruusunen Maarit, Sämpi Jukka, Viinanen Keijo, Vuorinen Anna, Vähäsantanen Maarit.

  Varajäsenet, Hallikas Anja naistoimikunnan puheenjohtaja, Rakkolainen Maila,Vainio Kari.

  Kunniapuheenjohtaja, Lankinen Mauri.

  Kokoukset

  Hallituksen kokouksia pidettiin 8 kertaa, niihin osallistui 109 hallituksen jäsentä / varajäsentä, kunniapuheenjohtaja sekä kutsuttuna muistomerkkitoimikunnan edustaja.

  Myös useita hallitustyöskentelyyn liittyviä yhteydenottoja, sähköposteja ja viestejä.

  Hallituksen järjestäytymiskokous

  Henkilövalinnat seuran 54. toimintavuodeksi.

  -Varapuheenjohtaja Lind Jorma, sihteeri Lankinen Tiina, rahastonhoitaja Vartio Pertti.

  Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat.

  -Naistoimikunta, pj Hallikas Anja.

  -Perinnetoimikunta, pj. Lind Jorma. Hiitola-Säätiön edustajina Hannukainen Raimo ja Sämpi Jukka.

  -Ohjelma- / juhlatoimikunta. Henkilövalinnat tehdään Hiitolan Pitäjäseuran ja Hiitola-Säätiön  yhteiskokouksessa.

  Muut tehtävät.

  -Liiton ja Piirin ym. kokous edustajat, pj, varapj ja sihteeri, tarvittaessa joku muu hallituksen- tai

   seuran jäsen.

  -Jäsenasiat: Laaksonen Raija

  -Tuotemyynti: Laaksonen Raija, Ketola Terttu ja Pärnänen Helena.

  -Kotiseutumatkat ja retket: Laaksonen Raija

  -Hengelliset asiat: Suontausta Ulla ja Syrjä Liisa

  -Sukututkimuspiiri: Hannukainen Raimo

  -Hiitolainen kästyökori: Ketola Pia ja Kopra Pirjo

  -Murrepiiri Mie ja Sie: Collander Raija ja Ketola Terttu

  -Onki- ja pilkkikilpailut: Ylönen Viljo, Vepsä Jouko, Savolainen Kauko

  -Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin kukat / kynttilät: Viinanen Keijo

  -Kotisivut 1:  www.hiitola.fi  Hannukainen Raimo

  -Kotisivut 2: Karjalan Liitto / jäsenyhdistykset / pitäjäseurat / Hiitolan Pitäjäseura. Ketola Pia.

  -Tiedotukset jäsenille: jäsenkirje, sähköposti, puh.viestit, lehtikirjoitukset, fb Hiitolan Pitäjäseura ja

   fb Hiitola sivut. Laaksonen Raija

  -Lehti ilmoitukset: Lankinen Tiina

  Kevätkokous: Käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Kokoukseen osallistui 72 seuran jäsentä.

  Syyskokous Osallistujia 26 seuran jäsentä.

  Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaehdotus sekä tulo- ja menoarvioehdotus.

  Seuran puheenjohtajaksi valittiin. Laaksonen Raija.

  Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Sämpi Jukka, Vuorinen Anna ja Vähäsantanen Maarit sekä varajäsen Vainio Kari.

  Hallituksen jäseniksi v. 2021 - 2023 valittiin Rakkolainen Maila, Vainio Kari, Vähäsantanen Maarit. Varajäseneksi Lukka Jari.

  Entisen varajäsenen Rakkolainen Maila loppukautta v. 2021 valittiin hoitamaan Ukkonen Eeva.

  Toiminnantarkastajiksi valittiin Välimäki Merja ja Varjus Seppo. Varatoiminnantarkastajiksi Kekki Kyösti ja Ruuska Terttu.

  Vuoden 2021 jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisenä 25 €. Maksu sisältää Karjalan Liiton 20 €, Karjalaseurojen Satakunnan piirin 1 € sekä Hiitolan Pitäjäseuran 4 € osuudet.

  Alle 19 vuotiailta ei peritä Karjalan Liiton maksua, ainoastaan seuran ja piirin maksu yht.5 €. 

  Kannattava jäsen vähintään 50 €. 

  Yhteistyökokoukset

  -Hiitolan Pitäjäseura ja Hiitola-Säätiö  1 kerta  / 14 henk.

  -Juhlatoimikunta 1 kerta  / 7 henk.

  -Muistomerkki toimikunta 1 kerta  / 4 henk.

  -Toimitusneuvosto Kurkijokelainen lehti 3 kertaa  / 15 henk.

  -Kummiseurojen lauluilta palaveri 2 kertaa  / 14 henk.

  -Useat seuramme jäsenet osallistuvat myös Hiitola-Säätiön hallituksen- ja

   hallintoneuvoston kokouksiin.

  -Useat seuramme jäsenet osallistuvat myös muiden Karjalaseurojen hallituksen kokouksiin.

  Karjalan Liiton, Satakunnan Piirin ja Pitäjäyhdistysten liiton kokoukset

  -Karjalan Liiton Liittokokokous 

  -Karjalan Liiton Satakunnan Piirin kevät /syyskokous.

  -Osallistuttu nettiyhteydellä Pitäjäyhdistysten liittokokoukseen.

  -Myös muissa seuroissa olevat jäsenemme osallistuneet Liiton ja Piirin kokouksiin..

  Jäsenet

  Seuraan liittyi 33 uutta jäsentä. Omasta pyynnöstä erosi 8 jäsentä, maksamattoman jäsenmaksun vuoksi  poistettu 9 jäsentä.

  Kuollut 9 jäsentä.

  Nevalainen Erkki, Varjus Veikko, Silden Raili, Jylhä Terttu, Juhola Sinikka, Kalpio Pentti, Mela Meeri, Raita Hilkka, Heinonen Elvi. Muistamme heitä lämmöllä.

  Vuoden päättyessä seuran jäsenmäärä oli 585 jäsentä joista 4 kannattavaa-  ja 1 ainaisjäsen.

  Tarinaillat

  Eri teemaisia tarinailtoja järjestettiin 3 kertaa. Osallistujia yhteensä 227 henkilöä.

  Tammikuussa  hengellisen tarinaillan vieraina teologian tohtori Mari-Anna Stålnacke ja kanttori Antti Yrjölä.

  Helmikuun vieraana Isä Heikki Honkamäki Ortodoksi seurakunnasta.

  Maaliskuun tarinaillan aiheena 80-vuotta talvisodan päättymisestä, evakossa.

  Perinnekäsityöt. Hiitolainen Kästyökori kokoontui 2 kertaa. Osallistujia 40 henkilöä, lokakuun tapahtuman osallistuttiin myös nettiyhteydellä.

  Iltojen aiheina feresin kaavat ja valmistusohjeet, muisteltiin rotinoita, kangasmaskin valmistus sekä esiliinat.

  -Liiton esiliina kilpailuteeman innoittamana järjestettiin myös esiliina ”muotinäytös” ja näyttely, kaikki osallistujat olivat pukeutuneet esiliinaan.

  -Kästyökorin järjestämä  arvauskilpailu muhkean pipopinon kpl määräästä ja painosta.

  -Pipot lähtivät lahjoituksena Joulupaketteihin Inkerin lapsille.

  -Toimitettu Kurkijokelainen lehteen kerran kuukaudessa Hiitolainen kästyökori palstaa.

  Vetäjinä Pia Ketola ja Pirjo Kopra.

  Murrepiiri Mie ja Sie, kokoontui 1 kerran.Vetäjinä Raija Collander ja Terttu Ketola.

  Muisteltii ennevanhasii, haastettii Karjalaa ja arvuuteltii murresanoja. Osallistujia 16 henkilöä

   Talvitapahtuma ”Ovat juureni Karjalassa” Nakkila Salomonkallio.

   Tapahtumassa 100 eri ikäistä osallistujaa. Mukana ”sukupolvien ketjuna” pikkuväkeä vanhempineen ja isovanhempineen.

  Seura tarjosi kaikille osallistujille pullakahvit, mehut  ja makkarat sekä golf autolla ajelua. Lopuksi vielä Hiitolan pienoiskirkon esittely. Lumen puutteen vuoksi vain pulkkamäki käytössä.

  Pilkkikilpailut peruuntuivat huonon jäätilanteen vuoksi.

  Onkikilpailut. Kalakaverit Hiitola-Kurkijoki, onkipaikkana Reposaari kaupparanta.

  Osallistujia 43 henkilöä. Sarjat: miehet, naiset, lapset.

  Miesten sarja 1. Jorma Jantunen, naiset 1. Armi Savolainen, lapset 1. Juuso Laaksonen.

  Joukkuekilpailun voittajana Kurkijoki.

  Yhteislauluilta

  Turvaohjeistuksia noudattaen järjestettiin yhdessä Porilaisten ”kummiseurojen” kanssa  Kirjurinluodon kesäteatterissa iloinen lauluilta. Osallistujia n.180 henkilöä.

  Matkat ja retket

  -Järjestettiin 2 talvimatkaa Äkäslompoloon.

  -Ruskamatka Äkäslompoloon.

  -Kesäretki Nakkilaan Aarne Räikkösen Hiitolan pienoiskirkolla pidettyyn kirkkopyhään.

  -Muistomerkkitoimikunnan  jäsenten matka Hiitolaan sopimaan muistomerkkiin liittyvistä asioista sekä keskustelemaan pitäjäjuhlan valmisteluista.

  Matkoihin ja retkiin osallistui yht. n.120 henk.

  Näyttelyt

  -Järjestettiin esiliina näyttely missä oli esillä yli 50 erilaista esiliinaa.

  -Sukupolvien käsityöketju näyttely. Esillä viiden eri sukupolven tekemiä käsitöitä.

  Arpajaiset

  -Järjestetty ”Sukupolvien ketju” teemalla arpajaiset kaikkien seuran jäsenten kesken.

  Sarjat: lapset, nuoret ja yli 60-vuotiaat.

  Voittoina seuran, säätiön ja kästyökorin  lahjoittamia hienoja Hiitola tuotteita. Arvonta videoitiin ja

   on nähtävänä seuran kotisivuilla.

  -Arpajaisia on järjestetty myös 3 tarinaillassa, talvitapahtumassa, murrepiirissä, onkikilpailussa ja lauluillassa.

  Tuotemyynti. Oman tuotemyynnin lisäksi seuramme on hoitanut myös Hiitola-Säätiön tuotemyynnin. Myyntiä tapahtumissamme sekä postin välityksellä.

  Painotuotteena teetetty myyntiin Hiitola seinäkalenteri ”Muistat sie viel”

  Menneitä sukupolvia muistaen Pori Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.

  -Viety kukkaset Äitienpäivänä.

  -Sytytetty kynttilä talvisodan päättymispäivänä, Pyhäinpäivänä ja Itsenäisyyspäivänä. 

  -Sytytetty kynttilä rovasti Hartman haudalle, Pyhäinpäivänä ja Jouluna

  -Järjestetty Jouluna kynttilätervehdys yhdessä Porilaisten ”kummiseurojen” kanssa.

  -Kuunneltu talvisodan päättymispäivänä Hiitolan kirkonkellon soittoa Nakkila Räikkösen kirkko.

  Hiitola. Hiitolan hautausmaalla olevan kellotapulin kivijalalle pystytetty 5 muistomerkkiä missä on 304 Hiitolaisen sankarivainajan nimet.

  Rajojen ollessa suljettuna ja talkoomatkan peruuntumisesta johtuen tapahtui valmiina olleiden muistomerkkien pystytys valtuuttamamme paikallisen yhteistyökumppanin valvonnassa.

  -Muistomerkkitoimikunnan käynti helmikuussa.    

  -Sytytetty itsenäisyyspäivänä kynttilä Hiitolan kirkon ja hautausmaan  muistomerkille.

  Talkoot

  -Osallistuttu Kurkijokelainen lehden laskujen postitustalkoisiin. / 2 henk

  -Hiitolan Pitäjäseuran jäsenkirjeen postitustalkoot 3 kertaa / 9 henk.

  Rotinat

  Toimitettu neljään jäsenperheeseen syntyneelle vauvalle rotinoina pienet Hiitolasukat, pitsinen suojelusenkeli ja pellavainen pikkupiirakka.

  Etätoimintaa

  -Aktivoitu jäseniä osallistumaan valtakunnalliseen Suvivirsi haasteeseen, palautteen mukaan runsaasti osallistujia, myös dikiloikkana. Suvivirsi video kotisivuilla.

  -Aktivoitu jäseniä osallistumaan kotona Karjalan Liiton 80-vuotis syntymäpäiväkahveihin.

  Muussa mukana

  -Osallistuttu Satakunnan Piirin järjestämään Komisario Palmu teatteriesitykseen, 10 henk.

  -Osallistuttu Satakunnan Piirin  järjestämään Kreivitär Mariza operettiesitykseen, 29 henk.

  Huomionosoitukset

  -Lähetetty onnittelukortti 52 tasakymmeniä täyttäneelle jäsenelle.

  -Onniteltu syntymäpäiväsankareita puhelin soitoin..

  -Lähetetty 9 osanottokorttia poisnukkuneiden jäsenten omaisille.

  -Muistettu pikku lahjoin ja onnittelukäynnein tasakymmeniä täyttäneitä hallituksen jäseniä.

  -Kyselty jäsenien kuulumisia puhelin soitoin.

  Lasten / Nuorten huomioiminen toiminnassa

  -Talvitapahtuma, laskettelukeskus.

  -Onkikilpailussa myös lasten sarja.

  -Rotinat

  Tiedotus. Tapahtumailmoitukset

  -Satakunnan Kansa, Karjala ja Kurkijokelainen lehti.

  -fb Hiitolan Pitäjäseura ja fb Hiitola sivut.

  -Sähköpostit ja puhelinviestit.

  -Kahdet kotisivut.

  -Myös peruuntuneista tapahtumista tiedotettu fb Hiitola ja fb Hiitolan Pitäjäseuran sivuilla sekä  laitettu kuvakooste ja kuvatekstit aiemmin olleista tapahtumista.

  -Kirjoitettu runsaasti lehtikirjoituksia Kurkijokelaiseen (60) sekä Karjalaan. (9)

  (Kurkijokelainen on myös Hiitolaisten lehti)

  Anomukset

  Anottu ja saatu

  -Hiitola-Säätiöltä toimintatukea

  -Karjalan Liiton Satakunnan piiriltä, talvitapahtuman tukeminen.

  -Itä-Suomen Ely-keskuksen myöntämä tuki Hiitolaan pystytettyjen Sankarivainajien muistomerkkien hankintakuluihin.

  Yhteistyökumppanit

  Hiitola-Säätiö, Matkatoimisto Keskimatkat, Laskettelukeskus Salomonkallio. Aarne Räikkönen, Porin Seurakuntayhtymä, Kurkijokelainen lehti, Ahlaisten Karjalaiset, Porin Karjala-Seura, Yyterin Karjalaseura. Karjalan Liiton Satakunnan piiri.

  Tunnustusta seuralle

   Vuoden 2019 aktiivisesta toiminnasta sijoittui seuramme Karjalan Liiton toimintakilpailussa Pitäjäseurojen sarjassa 1. sijalle. Piirin tulokset saamatta.

  Lämmin Kiitos

  Tämän poikkeuksellisen toimintavuoden  tapahtumiin ja tapahtumajärjestelyihin osallistuneille,  yhteistyökumppaneille, toimikunnille ja jäsenistölle.

  Kiitos myös saamastamme taloudellisesta tuesta.

   

  Porissa  16.2.2021

  Hiitolan Pitäjäseura ry Hallitus

   

         -----------------------------                          ----------------------------  

         Raija Laaksonen puheenjohtaja                  Tiina Lankinen sihteeri

   

  Tapahtumarajoitusten vuoksi v. 2020 peruuntuneet tapahtumat

  5 Tarinailtaa

  1 Murrepiiri Mie ja Sie

  1 Hiitola leiri. Yhdessä Säätiön kanssa

  1 Äitienpäiväjuhla ja seuran 21 rotinalapsen tapaamistilaisuus

  4 Kotiseutumatkaa

  1 Hiitolan Pitäjäjuhla Hiitolassa. Yhdessä Säätiön ja Hiitolan kunnan kanssa.

  1 Muistomerkkien paljastustilaisuus Hiitolassa. Yhdessä Säätiön kanssa.

  4 Sukututkimuspiiriä. Yhdessä Säätiön kanssa.

  1 Pikkujoulutempaus

  1 Yleisötapahtuma, kynttilätilaisuus muistomerkillä Jouluna

  ----------

  HIITOLAN PITÄJÄSEURAN NAISTOIMIKUNTA 2020

  Talvimatkat  Äkäslompoloon (2 viikon matkaa) tammi-helmikuussa

      -piiraskahvit molempina viikkoina

  Kokoperheen talvitapahtuma Nakkilan Salomonkalliolla

      -makkaranpaistoa ja mehutarjoilu

      -arpajaiset

  Perinnekäsityöillat    2 kertaa

      -kahvitus

  Murrepiiri Sie ja Mie   1 kerran

      -kahvitus

      -arpajaiset

  Rotinat  4  kertaa

  Onkikilpailut   Reposaaren kaupparannassa

     - makkaranpaistoa

  Yhteislauluilta   Kirjurissa 

      - 4 kummiseuran kanssa yhdessä

      -kahvit

      -pullan paistoa

      -arpajaiset

  Tarinaillat   3  kertaa

      -kahvitus, leipomiset, ja tarjoilut

      -arpajaiset x 3

  Kevät ja  Syyskokoukset

      -kahvitus ja tarjoilut

  Hallituksen kokoukset  7 kertaa

      -kahvit

  Hiitola-säätiö kokous  1 kerta yhdessä  hallituksen kanssa

      -kahvitus

  Juhlatoimikunta 1 kerta

      -kahvitus

  Muistomerkkitoimikunta 1 kerta

      -kahvitus

  Lauluiltapalaveri  1 kerta

      -kahvitus

  Kirkkopyhä   Nakkilassa  Hiitolan pienoiskirkossa

      -kahvitus ja tarjoilut

  Ruskamatka Äkäslompoloon

       -lettu- ja muikkukestit

   

  Naistoimikunnan pj Anja Hallikas

  ------------

  Muistomerkkitoimikunta, vuosi 2020

  Muistomerkkitoimikunta: Raimo Hannukainen (pj) Olavi Jakonen, Mauri Lankinen, Jorma Lind, Jukka Sämpi, Kari Vainio, Pertti Vartio ja Keijo Viinanen

  Matka Kaarlahden kiviveistämölle helmikuussa 2020. Matkan tarkoitus oli tarkastaa kivet ja tarkistaa vielä tekstit, jotka kiviin tullaan kaivertamaan kevään aikana. Samalla pyysimme kiviveistämöä tekemään pienet viisteet kivien reunasärmiin. Kaikki näytti olevan kunnossa. Saman matkan aikana kävimme purkamassa valumuotit kivien jalustavaluista. Ne jätettiin syksyn talkoomatkalla tehdyn valun suojaksi paikoilleen. Matkaan osallistuivat Raimo Hannukainen, Mauri Lankinen, Pertti Vartio ja Jukka Sämpi.

  Kevään aikana Kiviveistämö teki loput työt kiviin. Natalia Gondureva kävi valokuvaamassa kivet. Kuvista pääteltiin kaiken olevan kunnossa. Pyysimme pankkiyhteyksiä, jotta voisimme maksaa kivet. Kiviveistämölle käy vain käteismaksu ja he odottavat, kun pääsemme maksamaan.

  Pyysimme kiviveistämöä asentamaan kivet paikoilleen sen jälkeen, kun saimme siihen luvan. Kiviveistämö asensi kivet paikoilleen. Natalia oli paikalla ja lähetti meille valokuvia asentamisesta. Kaikki sujui hienosti. Kivet ovat nyt paikallaan.

  Elokuussa kiviveistämöltä tuli lisälasku viisteiden tekemisestä. Tämä on sopimuksen mukainen 12 800 rp. Kivien kokonaishinnaksi kiviveistämölle maksettavaksi tulee yhteensä 348 520 rp. Tästä ennakkomaksuna maksettiin 101 000 rp. Maksamatta kiviveistämölle on siis 247 520 rp. Nämä pitää maksaa käteisellä heti, kun se on mahdollista.

  Muistomerkin pystytysluvan anomisen ja saamisen aikatekijöitä:

  4.10.2019   

  Ensimmäinen pystytyslupa-anomus jätettiin Hiitolan kunnanjohtajalle

  30.10.2019 

  Natalia ilmoitti kunnanjohtajan luvanneen, että allekirjoitettu pystytyslupa saadaan viikolla 45/2019 (4.11. alkanut viikko). Lupaa ei kuitenkaan saatu.

  n. 15.2.2020

  Natalia ilmoitti puhelimitse, että Hiitolan Pitäjäseuran ja Hiitola-Säätiön täytyy tehdä uusi anomus muistomerkin pystyttämisestä Karjala Tasavallan päämiehelle.

  27.2.2020   

  Lähetettiin anomus Karjalan Tasavallan hallituksen päämiehelle.

  18.4.2020   

  Karjalan Tasavallan hallituksen päämieheltä kirje, jossa pystytysluvan anojia kehotettiin kääntymään Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen puoleen,
  jonka piti puolestaan tehdä esitys Venäjän Vojennye Memorialille muistomerkin pystyttämisestä, sillä Venäjällä ko. asioiden käytännön hoitaminen on annettu Vojennyen tehtäväksi ja Suomessa sen yhteistoimintakumppani on em.
  Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistys.

  21.4.2020   

  Karjalan Tasavallan vastauskirjeet ja muu tarvittava aineisto toimitettiin Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistykselle.

  23.4.2020   

  Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksestä lähti Vojennye Memorialille Mosko-
  vaan anomus, jonka liitteinä olivat myös Karjalan Tasavallan lähettämät kirjeet.
  kesäkuu 2020: Kirjelmien vaihtoa Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen, Vojennye Memorialin ja Karjalan Tasavallan hallituksen kanssa

  10.7.2020   

  Natalia ilmoitti saaneensa Hiitolan kunnanjohtajalta ilmoituksen siitä, että kunnanjohtaja ja Lahdenpohjan piirin johtaja olivat neuvotteluissaan sopineet, että muistomerkin pystyttämiselle annetaan suullinen lupa, mutta kirjallista ei tulla antamaan.

  15.7.2020  

  Natalia sopi muistomerkin pystyttämisestä Kaarlahden kiviveistämön kanssa.

  6.8.2020     

  Natalian loman jälkeen kiviveistämö kävi pystyttämässä muistomerkkikivet, Natalia oli mukana tilaajien edustajana ja otti valokuvia pystytystapahtumasta.

  24.9.2020   

  Natalia varmisti, että kiviveistämö ei halua maksua muistomerkkilaskusta tilisiirtona, vaan odottaa, kunnes maksu päästään suorittamaan käteismaksuna. Samalla hän ilmoitti, että maksumenettely koskee myös häntä

  Kasala 5.2.2021                                    Niinisalo 5.2.2021

  Jukka Sämpi                                          Raimo Hannukainen


  Hiitolan Pitäseuran toimintaa haittaavat toistaiseksi valtakunnallisten viranomaisten, aluehallintoviraston ja Porin kaupungin asettamat kokoontumisrajoitukset ja suositukset. Tästä johtuen ainakin tammi- ja helmikuun tarinaillat on peruutettu. Samoin talvimatkat Äkäslompoloon 29.1. - 6.2. ja 5.2. - 13.2.2021 on peruutettu.


  TAPAHTUMAKALENTERI 2021

   


  Tarinaillat

  Tarinaillat järjestetään Porin seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksessa, osoite Itäpuisto 14 Pori. Kokoontumispaikka on rakennuksen 2. kerroksessa, jonne pääsee myös hissillä (liikuntarajoitteiset huom.)

  KEVÄTKAUSI

  Tammikuu

  Ei tarinailtaa

  Helmikuu

  Ei tarinailtaa

  Ti 9.3.2021

  Seuran kevätkokous klo 17.30. Kokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu tarinailtana kokoontumisrajoitusten puitteissa.

  Ti 13.4.2021 klo 18

  Tarinailta kokoontumisrajoitusten puitteisssa. Aihe täsmentyy myöhemmin.

  Ti 11.5.2021 klo 18

  Tarinailta kokoontumisrajoitusten puitteissa, ollaan kevättunnelmissa.

  KESÄAIKA ERI OHJELMAN MUKAAN

  SYYSKAUSI

  Ti 14.9.2021 klo 18

  Tarinailta

  5.10.2021 klo 18

  Tarinailta

  Ti 11.11.2021

  Syyskokous klo 17.30
  Kokouksen ja kahvin jälkeen iltaa jatketaan tarinailtana.

  Su 12.12.2021

  Tarinailtapäivä seuran pikkujoulun merkeissä


  Sukututkimus

  Hiitolan Pitäjäseuran sukututkimuspiiri kokoontuu neljä (4) kertaa vuodessa.
  Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet sukututkimuksesta kiinnostuneet.

  - maaliskuu 2021, Yhteisötalo, Otavankatu 5 A, Pori

  - Juuret Hiitolassa-leirin yhteydessä kokoontumisrajoitusten puitteissa

  - syyskuu ja marraskuu, kokoontumisten ajankohdat selviävät myöhemmin.


  Käsityö

  Perinnekäsityökerho "Hiitolainen Käs´työkori" kokoontuu yhteisiin tilaisuuksiinsa Yhteisötalossa, osoite: Otavankatu 5 A, Pori. Vetäjinä toimivat Pia Ketola ja Pirjo Kopra

  Seuraavat kokoontumiset:

  Helmikuu 2021, aika täsmennetään myöhemmin.

  Lokakuu 2021, aika täsmennetään myöhemmin.


  Hiitolan Pitäjäseuran muita tapahtumia v. 2021

  HELMIKUU

  Koko perheen talvitapahtuma "Ovat juureni Karjalassa" Nakkilan Salomonkalliolla, Suomalaisentie 71, Nakkila

  MAALISKUU

  Pilkkikilpailut, Joutsijärvi, Silokallion leirikeskuksen rantasauna, Silokalliontie 160, Kullaa. Huom. Jäävaraus!

  HUHTIKUU

  Murrepiiri "Sie ja Mie", ajankohta tarkentuu myöhemmin, Yhteisötalo, Otavankatu 5 A (2. kerros), Pori.

  Naistoimikunnan suunnittelupalaveri pj Anja Hallikkaan johdolla. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Entiset ja uudet toimijat joukolla mukaan!

  Talkoomatka Hiitolaan matkustusrajoitusten sallimissa rajoissa.

  TOUKOKUU

  2.5.2021 Äitienpäiväjuhla kokoontumisrajoitusten puitteissa, kahvitarjoilu alkaa klo 13, ohjelmallinen osuus kahvin jälkeen n. klo 13.30 alkaen, Porin seurakuntakeskus, Itäpuisto 14 (2. kerros). 

  Toukokuu - elokuu Hiitola-Säätiön järjestämä "Juuret Hiitolassa"-leiri. Leirin ajankohta määräytyy kokoontumisrajoitusten puitteissa leirikeskuksen varauskalenterin perusteella.
  Leirihakemukset Hiitola-Säätiön asiamiehelle osoitteella Raimo Hannukainen, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo tai sähköpostilla saatio@hiitola.fi. 

  KESÄKUU

  18. - 20.6.2021 Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla kokoontumisrajoitusten puitteissa

  HEINÄ-ELOKUU

  Hiitolan Pitäjäjuhla, aika ja paikka täsmentyvätmyöhemmin

  Kesäretki, kohde ja tarkempi ajankohta täsmentyvät myöhemmin

  Onkikilpailut, Reposaari, Satamapuisto

  Yhteislauluilta Kirjurinluodon kesäteatterissa yhdessä naapuriseurojen kanssa

  MARRASKUU

  Murrepiiri "Sie ja Mie", yhteisötalo, ajankohta täsmentyy myöhemmin

  JOULUKUU

  Jouluaaton edellä, Keski-Porin kirkon kirkkopuisto, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki. Sytytämme kynttilämme menneitä sukupolvia ja poisnukkuneita omaisiamme muistaen. Mukana seurakunnan edustaja.


  Tapahtumista ilmoittaminen:

  Seuraa lehti-ilmoittelua  Satakunnan Kansan yhdistystoimintaa-palstalla, Karjala-lehden seuratoimintaa-palstalla ja Kurkijokelaisen muistutus-palsta. Käytössä on myös Face Book-sivusto.  Lisätietoja antaa myös Raija Laaksonen, p. 040 5387 401. Tapahtumista voi tiedustella myös seuran hallituksen jäseniltä.

  Katso myös www.karjalanliitto.fi (ml. Karjalan Liiton Satakunnan piiri)

  HUOM! Ilmoita sähköpostiosoitteesi Raija Laaksoselle osoitteella raija.laaksonen@dnainternet.net --> saat seuran tiedotteita nopeammin sähköisessä muodossa.


  Tärkeitä muistutuksia:

  Jos et vielä ole seuramme jäsen, tee se nyt ja liity iloiseen joukkoomme!!

  Tapahtumissamme on ostettavissa seuramme ja Hiitola-Säätiön tuotteita.

  Uusimpia tuotteita ovat:

  - Hiitola - Talot ja asukkaat 1939, 3.täydennetty painos v. 2019,
    30 euroa/kpl (Hiitola-Säätiö)

  - Hiitola - Kuvat kertovat-teos v. 2018, 40 euroa/kpl (Hiitola-Säätiö)

  - perinteinen seinäkalenteri, 12 euroa/kpl (Hiitolan Pitäjäseura)


  Matkat 2021

  Talvimatkat Äkäslompoloon on peruutettu

  Tiedustelut Raija Laaksoselta, p. 040 5387 401.

  ---

  Kotiseutumatkat 2021

  - 4.- 7.6.2021 Hiitola - Käkisalmi, majoitus Käkisalmen mökkikylässä ja Pukinniemen Drive Park Ladoga-hotellissa.

  - Lokakuu 2021, syysmatka Hiitola - Käkisalmi - Viipuri

  Matkustusrajoitusten puitteissa järjestetään mahdollisesti myös muita matkoja, joista tiedotetaan myöhemmin.

  Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto Keskimatkat, p. 044 9810 444 tai myynti@keskimatkat.fi. Ilmoittautumisia vastaan ottaa ja lisätietoja antaa Raija Laaksonen, p. 040 5387 401 tai raija.laaksonen@dnainternet.net.


  Kurkijokelainen

  Kurkijokelainen lehti on myös Hiitolaisten lehti, voit toimittaa lehteen omia kirjoituksia ja kuvia sähköpostiosoitteella toimitus@kurkijoki.fi tai postitse osoitteella Kurkijokelainen, toimitus, Kuukankuja 1, 32200 Loimaa.
  Tutustu myös lehden uusiin verkkosivuihin www.kurkijokelainen.fi/lehtiarkistot.
  Yhteystiedot:
  Kurkijokelainen, Kuukankuja 1, 32200 Loimaa, p. 050 5213 336 toimitus@kurkijoki.fi ja kurkijokelainen1@gmail.com. Tilaushinnat: kesto- ja 12 kk 65,00 €, 6 kk 34,00 €, ulkomaat 65,00 + 10,00 €. Tilauksen voi hoitaa Hiitolan Pitäjäseuran välityksellä, yhteyshenkilö Raija Laaksonen, p. 040 5387401

   


  TIEDOKSI:  Kysynnän vuoksi on kotiseutumatkalla Hiitolan Pitäjäseuran toimesta tuotu Hiitolan hiekkaa, joka on nyt arvoisellaan paikalla Nakkilassa, Aarne Räikkösen kotipihaansa rakentamassa Hiitolan neljännessä kirkossa, “Matkamiehen kaipauksen kirkossa”.

  Jos haluat sitä läheistesi siunaushiekoiksi, ota yhteyttä kirkon rakentajaan Aarne Räikköseen, p. 044 0637 779.