Deprecated: Optional parameter $puh declared before required parameter $markkinointi is implicitly treated as a required parameter in /home/hiitolaf/public_html/funktiot/kayttaja.php on line 130
Hiitolan Pitäjäsivut

  Seurakunta

  Hiitola kuului Käkisalmen tuomiokuntaan, Hiitolan käräjäkuntaan, Hiitolan-Tiurulan nimismiespiiriin ja seurakuntana Savonlinnan hiippakunnan Jääsken rovastikuntaan. Seurakunnalla oli oma kirkkoherra jo 1616 ja kappalainen 1637. Seurakuntaan kuului Ilmeen rukoushuonekunta eli entinen kappeli, joka siirrettiin Rautjärveen kuuluvaksi 1897. Hiitolan puukirkko valmistui 1795. Hiitolan Tiurulan kylässä oli kreikkalaiskatolinen seurakunta.

  Lähde: O. I. Colliander: Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimmäinen osa. I. Suomen kirkon hiippakunnat ja niiden tuomiokapitulit. II. Suomen kirkon seurakunnat ynnä niiden kirkkorakennukset ja papisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 8 (1910), s. 122.

  Kirkkoherrat

  Kirkkoherra Vuodet
  Martinus Petri 1644-1664
  Paulus Joh. Costianus 1685-1688
  Ernst Jacobi Gudseus 1689-
  Anders Zetræus 1718-
  Anders Formicander 1729-1737
  Johan Deutsch 1738-1774
  Gustaf Fredrik Deutsch 1774-1782
  Johan August Krook 1786-1794
  Karl Stråhlman 1795-1801
  Magnus Alopæus 1802-1831
  Daniel Sælan 1833-1843
  Fredrik Vilhelm Melart 1845-1855
  Fredrik Ferdinand Fröberg 1858-1879
  Johan Gustaf Heinonen 1880-1896
  Karl Fredrik Toikka 1899-1908
  Klas Filip Järnefelt 1909-1946

  Kappalaiset

  nimi vuodet
  Henrik Illukas 1637-
  Mathias Matthiæ 1658-
  Henrik 1667-
  Anders Formicander 1701-1729
  Henrik Cojander 1729-1744
  Samuel Henrik Passelberg 1744-1751
  Johan Laurenius 1752-1765
  Johan August Krook 1765-1785
  Jakob Ågren 1785-1795
  Anders Gustaf Punderus 1795-1802
  Gustaf Adolf Mansner 1802-1818
  Peter Magnus Löfving 1819-1862
  Karl Fredrik Kockström 1865-1882
  Tobias Hagelin 1884-1892
  Karl Fredrik Toikka 1892-1899
  Lauri Klemens Sirelius 1899-1928
  Johan Torsten Rafael Hartman 1930-1949

  Hiitolan evankelisluterilaisen seurakunnan ja kirkon vaiheita

  Hiitolaan muutti evankelisluterilaista väestöä jo 1500-luvun lopulla ja seurakunta itsenäistyi v. 1610. Aluksi evankelisluterilainen väestö käytti kirkkonaan Veijalan kylän Rekomäessä sijainnutta entistä kreikkalaiskatolista Pyhän Eliaan kappelikirkkoa. Evankelisluterilaisen väestön lisääntyessä alettiin suunnitella uuden kirkon rakentamista ja ensimmäinen varsinainen evankelisluterilainen kirkko rakennettiin v. 1625 Hiitolan järven kaakkoispuolelle. Myöhemmin rakennetut kirkot on sijoitettu samalle paikalle. Kirkon välittömään läheisyyteen perustettiin myös hautausmaa, joka palveli seurakuntalaisia suomalaisajan loppuun asti. Sen ohella otettiin v. 1938 käyttöön uusi hautausmaa.

  Kuva 1: Hiitolan seurakunnan kirkko 1900-luvulla, oikealla kellotapuli. Väriltään kirkko on ollut kellanruskea.

  Ensimmäinen kirkko oli kuitenkin rakennettu huonosti ja sitä jouduttiin jatkuvasti korjaamaan. Seurakunta ja seurakuntalaiset kyllästyivät jatkuviin korjauksiin ja niin päätettiin rakentaa taas uusi kirkko samalle mäelle. Tämä toinen kirkko valmistui vuonna 1695. Kirkkoon saatiin kellot vuosina 1750 ja 1752. Kirkko sai lahjoituksina paljon myös muuta arvokasta esineistöä 1700-luvulla. Kirkossa oli pitkään käytössä tarkoin säädetty istumajärjestys (penkkijärjestys). Seurakunnan rippikirjaan v. 1755-1774 kirjattu istumajärjestys on liitteenä 1. Vuonna 1778 vahvistettiin uusi istumajärjestys.

  Toinenkin kirkkorakennus rappeutui kuitenkin melko nopeasti ja jälleen oli tarve suunnitella uuden kirkon rakentamista. Rakentamisesta tehtiin päätös 1790-luvun alussa ja kolmas kirkko valmistui kolmen (3) vuoden rakentamisen jälkeen vuonna 1795. Kirkko edusti aikansa kaunista ja rauhallista tyyliä ja oli muodoltaan perinteinen ristikirkko. Kirkkoa on pidetty tunnetun kirkonrakentajan Tuomas Suikkasen suunnittelemana. Tuomas Suikkanen on rakentanut samantyyliset Käkisalmen, Johanneksen ja Sakkolan kirkot. Hän oli kuitenkin kuollut jo vuonna 1781, joten hän ei ole voinut olla itse rakentamassa Hiitolan kirkkoa. Kirkko edusti kuitenkin hänen suunnittelemaansa rakennustapaa. Todellista rakentajaa ei tunneta, mutta on mahdollista, että rakentaja on ollut Tuomas Suikkasen sukulainen.

  Uutta kirkkoa jouduttiin korjaamaan jo vuonna 1802. Samalla lisättiin kirkkosaliin penkkejä ja rakennettiin lehteri. Kirvesmiehenä ja puuseppänä toimi hiitolankyläläinen talonpoika Yrjö Pörsti. Kirkko saatiin näillä korjauksilla tyydyttävään kuntoon ja sen istumapaikkalukua saatiin lisättyä huomattavasti. Kun penkkien määrää lisättiin, oli laadittava myös uusi istumajärjestys (penkkijärjestys). Lähinnä alttaria oikealla puolella istuivat säätyläismiehet ja pääkäytävän vasemmalla puolella heidän vaimonsa miestensä mukaisessa arvojärjestyksessä. Pitäjänkokouksessa 29.12.1810 sovittiin, että alttarista katsoen kolmannessa penkkirivissä istuivat talolliset Matti Paukkunen Raivattalasta, Olavi Karvonen Siisiönmäeltä ja Martti Häkli Koukunniemestä. Myös seuraavien penkkirivien istumajärjestys määriteltiin samassa yhteydessä. Istumajärjestystä säilytettiin sakastissa kirstussa ja jokainen seurakuntalainen voi käydä tarkistamassa siitä oman paikkansa. Vuonna 1869 kirkkoon rakennettiin sakasti kuorin eteläpuolelle ja v. 1882 kirkkoon tehtiin laaja peruskorjaus. Kirkkoon mahtui peruskorjausten jälkeen noin 1000 sanankuulijaa. Vuonna 1930 kirkko katettiin betonipaanuilla ja v. 1932 se maalattiin sekä sisältä että ulkoa. Evankelisluterilaisen seurakunnan toiminta päättyi Hiitolassa syyskesällä 1944. Kirkkorakennus on paikallisilta asukkailta saadun tiedon mukaan syttynyt hitsauskipinästä palamaan ja tuhoutunut v. 1968.

  Kirkkoon hankittiin v. 1883 taidemaalari Alexandra Frosterus-Såltinin maalaama alttaritaulu ”Jeesus Kirkastusvuorella”, 15-äänikertaiset urut hankittiin v. 1898. Urut uusittiin v. 1942. Ensimmäiset lämmityslaitteet kirkkoon asennettiin v. 1904.

  Kuva 2: Sisäkuva Hiitolan kirkosta 1930-luvulta. Kuva Iivari Jyrinki

  Kuva 3: Hiitolan kirkon alttaritaulu, joka on nykyisin Noormarkun kirkossa

  Kuva 4: Kirkon koristeltu alttari 1930-luvulla

  Kirkkorakennuksesta erillään oli kellotapuli. Lähdetiedoista ei selviä, oliko kellotapuli alkuperäinen vai oliko se mahdollisesti korvattu myöhemmin uudisrakennuksella. Kellotapuli on paikallisten lähteiden mukaan tuhoutunut tulipalossa jo 1950-luvulla.

  Vuoden 1918 vapaussodan sankarivainajille perustettiin Hiitolan hautausmaan yhteyteen sankarihautausmaa-alue. Sankarivainajien muistomerkki paljastettiin Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.1920. Muistomerkin jalustan päälle asennettiin kuvanveistäjä Eemil Halosen luoma sankaripatsas ”Kannelta soittava tyttö”. Samalle sankarihautausmaa-alueelle haudattiin myös sotien 1939-1940 ja 1941-1944 sankarivainajat. Näitä sankarivainajia oli Hiitolassa n. 200 henkilöä, joista osaa ei saatu evakuoitua haudattavaksi, vaan jäivät hautaamattomina kentälle.

  Hiitolan kirkon kellot, sisustusirtaimisto (mm. alttaritaulu) ja kirkollisissa toimituksissa tarvittava kalusto (mm. ehtoolliskalusto) ja hautausmaan sankaripatsas on evakuoitu Suomeen. Pääosa evakuoidusta materiaalista on nykyisin Noormarkun seurakunnan hallinnassa.

  Hiitolan kirkon kellotapulin perustuksille pystytettiin Hiitola-Säätiön ja Hiitolan Pitäjäseuran toimesta ja kirkon ja hautausmaan muistomerkki v. 1993. Hankkeessa toimittiin hyvässä yhteistyössä paikallisen hallinnon kanssa. Sankarivainajien muistomerkki hautausmaalla uudistettiin samoin yhteistoiminnassa paikallisen hallinnon kanssa v. 1996. Tuhoutuneen kirkon sijaintipaikalle pystytetään 7.10.2017 muistomerkkitaulu.

  Kuvia:

  Kuva 5: Hiitolan kirkon ja hautausmaan sijainti Maanmittaushallituksen v. 1932 julkaisemalla kartalla

  Kuva 6: Vanhan kartan perusteella tehty uusi karttapiirros, johon on lisätty uusi hautausmaa-alue ja sankarihautausmaan sijainti vanhalla hautausmaalla

   Kuva 7: Hiitolan sankarihautausmaa-alue 1940-luvulla

  Kuva 8: Hiitolan sankarivainajien muistomerkki 6.12.1920

  Kuva 9: Hiitolan kirkon ja hautausmaan v. 1993 pystytetty muistomerkki

  Kuva 10: Hiitolan kirkon sijaintipaikka syksyllä 2016, pääsisäänkäynti on sijainnut kuvan keskellä oikealla

  Hiitolan kirkon pohjapiirros ja istumajärjestys vuodelta 1746

  Aiheeseen liittyviä linkkejä

  Lähteet:
  • Matthias Akiander: Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. Aftryck ur Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag till kännedom om Finlands Natur och Folk. I Delen. Helsingfors, Finska Litteratur-sällskapets tryckeri 1868, s. 196-206.
  • O. I. Colliander: Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimmäinen osa. I. Suomen kirkon hiippakunnat ja niiden tuomiokapitulit. II. Suomen kirkon seurakunnat ynnä niiden kirkkorakennukset ja papisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 8 (1910), s. 122-123.
  • Eino Puramo: Kurkijoen kihlakunnan historia. Hiitola-Kurkijoki-Lumivaara-Jaakkima. Kirjassa Hiitolan historia. Julkaisijat Hiisi-säätiö, Kurki-säätiö, Lumi-säätiö ja Jaama-säätiö. Pieksämäki, Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino 1958, s. 547-550.
  • V. H. Vainio: Hiitolan historia. Myöhäisin osa vuodesta 1865 lähtien seurakunnan ja pitäjän hallintoelinten lakkauttamiseen 1950-luvun alussa. Kirjassa Hiitolan historia. Julkaisija Hiisi-säätiö. Pieksämäki, Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino 1959, s. 22-25.

  Tiurulan kreikkalaiskatolinen (ortodoksinen) seurakunta ja kirkko

  Osa Hiitolan väestöstä (n.10 %) tunnusti kreikkalaiskatolista uskoa, mikä varhaisina vuosisatoina oli valtauskonto Kurkijoen pogostan alueella, johon Hiitola kuului 1620-luvulle saakka. Hiitolan kreikkalaiskatolinen väestö (n. 400 henkilöä) kuului jäseninä Tiurulan kreikkalaiskatoliseen (ortodoksiseen) seurakuntaan. 1800-luvun jälkipuoliskolla seurakuntaan kuuluivat lisäksi Kurkijoen, Parikkalan, Kirvun, Kaukolan ja Räisälän kreikkalaiskatoliset asukkaat. Myös Pyhäjärven ortodoksit kuuluivat Tiurulan seurakuntaan v. 1932 saakka, jolloin seurakunta liittyi Käkisalmen kreikkalaiskatoliseen seurakuntaan. Saaren pitäjän ortodoksit liittyivät myös Tiurulan seurakuntaan, mutta liittymisvuosi ei ole tiedossa. 1920-luvulla Tiurulan kreikkalaiskatoliseen seurakuntaan kuului yhteensä n. 1700 henkilöä.

  Kuva 1: Tiurulan kreikkalaiskatolisen kirkon, pappilan ja hautausmaan sijainti 1930-luvulla

  1930-luvulla seurakunnan hallinto siirrettiin Hiitolan Tiurulan kylästä parempien kulkuyhteyksien varrelle Kurkijoelle, jonne valmistui seurakunnan pääkirkoksi uusi Neitsyt Marian ilmestymisen kirkko v. 1933. Tiurulan kirkko jäi samalla kappelikirkoksi, jossa pidettiin jumalanpalveluksia vain määräpyhinä.

  Tiurulan seurakunnan ensimmäinen nimeltä tunnettu kirkko oli nimeltään Ristinylennyksen kirkko, josta on tietoja jo ainakin 1500-luvulta alkaen. Tämä ja kaikki sen jälkeen rakennetut Tiurulan kirkot ovat sijainneet samalla paikalla Laatokan rannalla. Vuonna 1785 vapaaherratar de Scott rakennutti kirkon v. 1785. Tämä kirkko purettiin v. 1831 ja uusi Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko rakennettiin v. 1832. Tämä kirkko korjattiin v. 1901. Kirkko kuitenkin paloi v. 1908. Uusi Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko rakennettiin v. 1914. Epäonni kuitenkin vaivasi seurakuntaa ja tämäkin kirkko syttyi v. 1917 salaman iskusta tuleen ja tuhoutui seuranneessa tulipalossa. Vuonna 1922 seurakunnan kirkoksi siirrettiin Kanneljärven Lounatjoelta Pyhän Serafin Sarovilaisen muistolle pyhitetty kirkko. Tämän kirkon kohtaloksi tuli tuhoutua sodassa kesällä 1941. Konevitsan luostarin toimesta on tuhoutuneen kirkon perustuksille pystytetty v. 1998 puinen risti.

  Kuva 2: Pyhän Serafin Sarovilaisen kirkko Tiuralassa 1930-luvulla

  Tiurulassa on ollut kreikkalaiskatolinen hautausmaa vuosisatojen ajan. Hautausmaa on edelleen toiminnassa ja paikkakuntalaiset hautaavat sinne vainajiaan.

  Kuva 3: Näkymä Tiurulan kreikkalaiskatoliselle hautausmaalla talvella 2014

  Kuva 4: Tiuralan kreikkalaiskatolisen kirkon muistoristi talvella 2014

  Kuva 5: Tiuralan kreikkalaiskatolisen seurakunnan rippikoululaisia 1930-luvulla

  Kuva 6: Tiuralan kreikkalaiskatolisen seurakunnan laulukuoro Pyhän Serafin Sarovilaisen kirkon vihkiäisissä vuonna 1922